Günümüzde fotokopi makinesi, bütün iş yerleri için gerekli, çağdaş ve vazgeçilmez bir büro gerecidir. Paranın, zamanın ve verimin değerini bilen teknolojiye ayak uydurmaya çalışan her kuruluş için fotokopi makinesi değerli bir yatırımdır. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa Topluluğu devletleri gibi sanayileşmiş ülkelerde kullanımıyla çok daha yaygın olan fotokopi makineleriyle 1970′li yıllarda tanışan Türkiye’de fotokopi makinesi kullanım oranı henüz düşük seviyelerde olmasına rağmen, ofis otomasyonunun ülkemizde de önem kazanmasıyla birlikte her yıl artış göstermektedir. Artan talebe paralel olarak da çeşitli fotokopi makinesi üreticilerinin ürünleri arasında piyasada yoğun bir rekabet oluşmuştur. Bu rekabet ortamı içerisinde, dünya ve Türkiye piyasalarında bugün 30 civarında marka bulunmaktadır.

Rekabet ortamı, tüketiciye bir takım avantaj ve dezavantajları beraberinde getirmiştir. Yüksek rekabetli bir ortamda mücadele edebilmek için, üretici firmalar ürünlerini geliştirmek ve ürün özelliklerini arttırmak zorunda kalmışlardır. Bu ortam, piyasayı olumlu olarak geliştirmiş, nihai kullanıcıya avantajlar sağlamıştır. Diğer yandan, çeşitli orijinal ve fason markalar, iyisi ve kötüsüyle piyasayı doldurmuş ve bir kısmı ürün kalitesini tutturamamış veya gerekli hizmet seviyesine ulaşamamıştır. Bunun doğal sonucu olarak, kullanıcıların aradığı özelliklere ve kaliteye uymayan fotokopi makinesi marka ve modelleri çoğalmıştır. Bu durumda tüketici de haklı olarak bir kararsızlık ve güvensizlik meydana gelmesine yol açmıştır. Kullanıcıların bu kararsızlık ve güvensizliğini kısmen önlemek ve seçim sırasında doğru karar verebilmelerini kolaylaştırmak düşüncesinden yola çıkarak Sık Sorulan Sorular’ın amacı, tüketicinin bilinçli ve sağlıklı bir şekilde karar verebilmesini sağlamaktır.

Fotokopi makinesi alırken gözönüne alınacak en önemli nokta kuruluşun ihtiyacını tümüyle karşılayacak modeli seçmektir. İhtiyaca cevap vermeyecek model bir süre sonra yetersiz kalacak ya da ihtiyaca fazla gelen bir model, kuruluş için gereksiz bir harcama yaratacaktır, Fotokopi makinesinin özelliklerinin kullanıcının ihtiyacına uygunluğu, fiyat dahil bütün düğer alım kriterlerinden daha önemlidir. Bir fotokopi makinesi alımını, harcaman çok bir yatırım olarak görmek daha doğru olur. Bir yatırımın değerlendirilmesinin de kısa vade yerine uzun vadede getireceği avantajlar düşünülerek yapılması gerekir. Uzun vadede ekonomik olacak bir yatırım yapmanın tek yolu budur. Sık Sorulan Sorular’ın bir amacı da uzun vadede ekonomik olması gereken bir yatırıma hazırlanırken, bu yatırımdan beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı belirlemenize yardımcı olmaktır. Soru ve cevapları inceleyip, fotokopi makinesi alımında tespit etmeniz gereken kriterleri ve ihtiyaçlarınızı açık olarak meydana çıkarabilirsiniz. Bu tespitleriniz sonucunda, ihtiyaçlarınıza cevap verecek makineyi belirleyebilirsiniz. Buradaki veriler sizi tarafsız olarak doğru alım kararına yönlendirecektir.

1. Fotokopi makineleri türleri nelerdir?

Fotokopi makinelerinin sınıflandırılmasında iki ayrı kriter mevcuttur. Makinenin tipine göre sınıflandırma 3 kategoriye ayrılır:

1. Kişisel Makineler : Az sayıda kopyalamaya elverişli, kompakt ve çalıştırılması basit modeller(PC).
2. Büro Makineleri : Genelde bir masa üzerine konulan, geniş bir ihtiyaç grubuna cevap veren makineler(Desk-top).
3. Konsol Makineler : Çok sayıda kopyalama yapabilen, büyük ebatlı ve yüksek hacimli makineler (Console).

Makinenin teknolojisine göre sınıflandırma :

1. Analog makineler : Sadece fotokopi makinesi olarak çalışabilen sistemler.
2. Dijital Makineler : Foktokopi makinesi olarak çalışabilmelerinin yanı sıra , istenirse printer , faks , pc faks , scanner olarak çalışabilen multifonksyionel sistemler .

Çekim hızına göre yapılan sınıflandırmada ise fotokopi makineleri dakikada çektikleri A4 formundaki kağıt sayısına göre değişik kategorilere ayrılır :

Kategori 

Hız 

Aylık Ortalama Çekim 

PC

< 10

< 700 Kopya

1

10-20

1.000- 10.000 Kopya

2

21-30

3.000- 15.000 Kopya

3

31-45

5000- 30.000 Kopya

4

46-70

10.000- 50.000 Kopya

5

71-90

50.000-100.000 Kopya

6

> 90

> 100.000 Kopya

2. Fotokopi makinelerinin hızları hakkında neler bilinmelidir?

Bir fotokopi makinesinin çalışma hızı, çoğu kez bir işletmenin seçim kararını etkileyen baş kriterdir. Bu nedenle söz konusu hızı tam ölçüsünde değerlendirmek gerekir.

İlk etapta düşünülenin aksine, bir makinenin dakikada çektiği A4 formunun Nominal adedi “hız” kavramının unsurlarından sadece bir tanesidir. Örneğin 40 kopya / dakika hızında bir makine 20 kopya / dakika hızında başka bir makineden iki kat daha hızlı çalıştığı izlenimini verse de gerçekte durum farklıdır. Yukarıdaki örnekte, tek bir orijinalden 500 kopya alınacağını varsayarak, birinci makinenin ikinci makineden iki kat hızlı çalışacağı doğrudur. Ancak, çoğu kez , kullanıcı değişik orijinallerden değişik sayılarda kopya çeker.

Örnek:

 

Orijinal Adedi

Kopya Adedi

Toplam Çekim

4

25′er

100 (C)

100

1′er

100 (D)

75

4′er

300 (E)

 

 

500 Toplam

 

 

Yukarıda, değişik şekillerde günde toplam 500 adet kopya çeken bir kullanıcı örnek verilmiştir. Bu kullanıcı, dakikada 20 ve 40 kopya çeken iki değişik makinede yukarıdaki çekimleri gerçekleştirseydi durum ne olurdu?

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

 

(60/A)

B(100+32/60)

B(100+800/60)

B(300+600/60)

Toplam

20

3.0

5.53

18.33

25.00

48.86

40

1.5

3.03

15.83

17.50

36.36

Fark

1.5 san.

2.50 dak.

2.50 dak.

7.50 dak.

12.50 dak.

 

 

Tablonun Okunuşu:

(A) Kolonu: Makinelerin nominal çekim hızı (kopya adedi/dakika).

(B) Kolonu: bir kopya almak için geçen süre (saniye). 60/40 işlemleri bir kopyanın kaç saniyede çekildiğini buluyor.

(C) (D) (E) Kolonları : Örnekte verilen değişik üç işlem için geçen süre (dakika). Bu süre şu şekilde hesaplanıyor: 1- Bir kopya almak için geçen süre (B) alınan kopya adedi ile çarpılıyor ve toplam çekim süresi bulunuyor, 2- yaklaşık 8 saniye süren orijininal dökümanı makineye koyma süresi de orijinal adedi ile çarpılıp 1′deki süreye ekleniyor, 3- Toplam sürenin saniyeden dakikaya çevrilmesi için 60′a bölünüyor.

(F) Kolonu: Toplam 500 adetlik 3 değişik çekim için harcanan toplam süre (dakika). (C) (D) ve (F) kolonları toplanıp, 3 çekim işlemi sonunda geçen süre bulunuyor.

Sonuç:

Tabloda görüldüğü gibi gün boyunca yapılan toplam 500 adet kopyalama işlemi sonunda iki makine arasında çıkan fark 12.50 dakikadır. Pratikte, genelde düşünülenin aksine, dakikada 40 kopya çeken bir makinenin dakikada 20 kopya çekenden 1.3 defa daha hızlı olduğu görülmektedir.(48.86/36.36). Nominal hız, tek orijinalli çok kopya çekimlerinde gerçekçidir. Orijinal adet artıp, kopya adedi azaldıkça, yani el ile müdahale arttıkça makinenin gerçek hızında düşüş olacaktır. Tablo bize, dakika / kopya arasındaki hız farkını büyük ölçüde düşüren olgunun orijiinallerinin el ile işleme sokulması olduğunu açıkça gösteriyor.

Dolayısıyla sürat unsuruna büyük önem veren kullanıcı , bu sakıncayı ortadan kaldırmak için orijinalleri makineye vermek konusunda yarı otomatik bir sistemle donatılmış olmalıdır. Yarı otomatik sistemde kullanıcının rolü, sadece özel olarak tasarlanmış bir ” ağızdan” orijinalleri makineye beslemektir(yaklaşık 3 saniye). Tam otomatik sistemlerde işlem çok daha hızlı ve kolaydır. Orijinal destesini uygun yere koymak ve istenilen kopya adedini ayarlayan düğmeye basmak yeterlidir. Tam otomatik sistemlerde , fotokopi makinesi ile beraber , besleyici, dizgileyici, harmanlayıcı gibi birtakım aksesuar parçalara ihtiyaç duyulacaktır.

3. Aylık çekim ihtiyacım ne gibi bir faktördür ?

“Aylık kopya hacmi” tartışmasız en çok dikkat etmeniz gereken noktadır. Marka ve modelde karar kılmadan önce ayda kaç kopya çekeceğinizi bilmeniz büyük önem taşımaktadır. Örneğin ayda en fazla 5000 adet kopyaya göre tasarlanmış bir makine ile günde 1000 kopya çekerseniz, yani makineye kapasitesinin üstünde yüklenirseniz, fazla ısınma, parçaların çabuk yıpranması, lastik kopması gibi sorunlarla karşılaşır, sonuçta makinenin arızalanmasına ve kötü kopya kalitesi vermesine neden olabilirsiniz. Diğer taraftan, yüksek kapasiteli bir makineyi kapasitesinin çok altında kullandığınız takdirde, gereksiz bir yatırım harcamasına girmişsiniz demektir.Eskimiş bir modeli yeni bir makine ile değiştirmek isteyen kullanıcı aylık kapasitesini geçmiş deneyimlerinden hareket ederek tespit edebilir. Büyük bir ihtimalle eski makineyi değiştirme ihtiyacı, eski makinenin kapasite yetersizliği ve fazla yüklenmeden dolayı sık arızalanmasından doğmuş olabilir. Bu durumda eski makinenin üzerinde bir kapasitesi olan bir makine seçmek gerekecektir. Eğer eski makine kapasite ihtiyacına cevap vermekte, fakat yıprandığından dolayı değiştirmek gerekiyor ise benzer kapasitede bir makine ile değiştirmek yeterli olacaktır.

 

İlk defa fotokopi makinesi alacak bir işletme için kapasite ihtiyacını tespit etmek konusunda mucizevi reçetelere gerek yoktur. Alıcı bu tespitini meslektaşlarında veya benzeri kuruluşlardan değerlendirme ölçüleri alarak yapabilir. Veya alıcı şimdiye kadar dışarıda profesyonel çekim yapan fotokopicileri kullanmış ise, bu kuruluşlardan alınan fatura, makbuz veya benzeri kayıtları gözden geçirerek sonuca ulaşabilir.

4. Fotokopi makinelerinin diğer özellikleri nelerdir ?

Verimlilik ve kopya hacmini inceledikten sonra, modern bir fotokopi makinesinin getirebileceği tüm avantajları görelim:1) Kağıt Formatları : En fazla kullanılan dört format mevcuttur. Uluslararası düzeyde en çok kullanılan format A4 (210 x 297 mm) boyutudur. Ancak ihtiyaç duyulabilecek daha küçük veya daha büyük formatlarda mevcuttur:
A4 formatının tam iki misli büyüklüğünde olan A3 (420 x 297mm), A4′ün tam yarı büyüklüğünde olan A5 (210 x 148.5mm) ve B4 (257 x 364 mm).

 

2) Büyütme/Küçültme ve Zoom : Bu fonksiyonlar, belli boyutların ve çekim kapasitesinin üzerindeki çoğu modern fotokopi makinelerinde mevcuttur. Büyültme küçültme fonksiyonu, sabit oranlarda büyültme veya küçültme işlevine programlanmış bazı tuşlara basarak gerçekleşir. Makine sadece sabit oranlarda değişim yapabilir. Zoom fonksiyonu ise kullanıcının arzu ettiği her küçültme veya büyültme oranında değişimi mümkün kılar.
Örneğin %50-200 zoom oranı olan makineler, bir orijinali % 50′ye kadar küçültebilir, 200′e kadar büyültebilir veya bu oranlar arasındaki herhangi başka bir oranda değişiklik ile çeşitli boyutlarda kopya alınmasını sağlar.

3) Ön-arka Kopyalama : Bütün makinelerde ön tarafı çekilmiş kopyanın arka tarafına çekim yapabilmek için sayfayı makinenin ilgili tablasına koyarak çekim yapmak mümkündür. Yarı-otomatik ön-arka kopyalamada ise birden fazla kopyanın arka tarafına çekim yapılması, ön tarafı çekilmiş desteyi makinenin ilgili tablasına yerleştirerek seri halde sayfaların ön yüzlerine kopya yaparak mümkün olmaktadır. Tam otomatik sistemlerde ise ön-arka kopyalama işlemi bir besleyici (feeder) sayesinde mümkün olmaktadır.
Genelde aksesuar olarak kullanılan besleyici, orijinal dokümanın ön ve arkasını otomatik olarak ve kullanıcının hiç bir ara müdahalesine gerek kalmadan kopyalar. Yüksek tirajlı makinelerde kullanımı yaygındır.

4) Dizgileyici (Harmanlayıcı) / Zımbalayıcı : Besleyici ile beraber kullanılması gereken bir aksesuarlardır. Dizgileyici (sorter), besleyiciden gelen dökümanları sıraya koyarak her birinden fazla kopya alma olanağı sağlar. Genelde 10′luk veya 20′lik dizgileyiciler yaygındır. Örneğin 20′lik dizgileyici, çok sayfalı bir dokümanın el değmeden 20 adet nüshasının alınmasını sağlar.
Zımbalayıcı (stapler) ise diğer bir sistemdir. Dizgileyicilerin yaptıkları kopyaları zımbalama fonksiyonları mevcut ise zımbalayıcı adını almaktadırlar.

5) Renkli Çekim : Bazı fotokopi makineleri tam renkli çekim yapabilmektedir. Teknolojik olarak üstün olan bu makinelerin fiyatları diğer makinelere nazaran pahalıdır. Ancak, çalışmalarında renk unsuru önemli olan işletmeler , bu makinelere talep yaratmaktadır. Bunun yanı sıra siyah renk ile beraber bir veya iki renkli çekim yapabilen makineler yaygındır. Örneğin kırmızı renk kiti ilave ile dokümanın bir bölümünü kırmızı ve diğer bölümlerini siyah olarak kopyalamak mümkündür.

6) Diğer Fonksiyonlar : Yukarıdakilerin yanı sıra şu fonksiyonları da özetle sıralayabiliriz: Maskeleme, kenar silme, anamorfik(tek yönde zoom) kopyalama, çift- sayfa kopyalama, kenar paylı kopyalama, hafızalı kopyalama, çerçeveleme, kilitleme, vs. Yeni model makinelerde bu ve benzeri fonksiyonlar daha yaygın olarak mevcuttur.

5. Fotokopi makinesi alırken dikkat edilecek hususlar ?

Makine özellikleri / Kopya kalitesi
Analog makine mi , dijital makine mi , renkli makine mi alacaksınız ? Makine, ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek mi? Yarının teknolojik yeniliklerine ayak uydurabilmesi veya ileride değiştirilmesi kolay mı? Kaliteli kopya veriyor mu, kontrastlar iyi mi?a) Teknik servis kalitesi
Satıcı firma bakım, onarımla bizzat ilgileniyor mu? Önerdiği garanti nedir? Bayileri yeterli bilgi ve beceriye sahip mi? Yeterli yedek parça stoku var mı? Teknik servis ağı yeterli mi?

 

b) Kopya maliyeti 
Toner, developer, drum gibi kullanım malzemelerinin maliyeti nedir? Bu maliyetlerin ileride artma ihtimali mevcut mu? Tek sayfa kopya maliyeti ne olacaktır?

c) İthalatçı firma güvenliği
Fotokopi makineleri konusunda uzman mı? Kaç senedir pazarda ? Referansları var mı, kimlere hizmet veriyor, hizmeti yeterli mi?

d) Makine fiyatı
Piyasadaki benzerlerine uygun mu? Vade avantajları var mı?

6. Fotokopi makinesi kullanırken, sarf malzemesi seçiminde nelere dikkat etmeliyim ?

Fotokopi makinelerinin kullanımında toner, drum vb. malzemeler, ömürlü olmaları sebebiyle, sürekli olarak değiştirilmek zorundadırlar. Maalesef bu noktada tüketiciler yanıltılabilmektedir.Sarf malzemeleri hususunda çok uzun araştırmalar ve üetici firmaların testleri göstermiştir ki, orjinal sarf malzemesi kullanımı durumunda makineler ilk günkü performanslarını, makine ömrünü tamamlayana kadar göstermektedirler.

 

Tüketicilerin kandırılması ise şu şekilde gerçekleşmektedir. Özellikle toner ve drum gibi ürünlerde, kimi firmalar, fason ürünlerle, aynı kaliteyi daha ucuz fiyata sağlayabileceklerini taahhüt etmektedirler. Tüketiciler için bir başka tehlike ise, orjinalin ambalajı ve üzerindeki numaralara kadar birebir taklit edilmiş sarf malzemelerininin satılıyor olmasıdır. Bu konuda tüm dünyada fotokopi üretcileri, sürekli olarak mücadele halindedirler. Ancak yasaların yaptırımına rağmen bu konunun önüne geçilememiştir.

Kesinlikle kabul edilmesi gereken husus şudur ki, gerek fason gerekse kap-ambalaj baz alınarak birebir taklit edilmiş sarf malzemeleri, fotokopi makinelerinin kopya kalitesinin düşmesine, çalışan diğer orjinal parçaların başta verimsiz olarak çalışmasına, ilerki aşamada ise bozulmasına, tüm bunların ışığı altında ise, çalışma ömürlerinin kısalmasına neden olarak, makinenin ekonomik ömrünü süratle bitirmektedirler.

Bu sebeplerle, fotokopi makineniz hangi marka olursa olsun, sarf malzemeleriniz orjinal olmalı ve yetkili kılınmış kanallardan satın alınmalıdır.

Yeni bir Fotokopi makinesi alırken dikkat edilmesi gereken bilgiler, öneriler, uyarılar;
Herşeyden önce bu cihazlar da arıza yapabilir. Önemli olan doğru Fotokopi makinesini uygun fiyata almaktır.

Diğer bir önemli husus olan satış sonrası hizmet, yani Fotokopi makinesi servislerine kolay ulaşım, servis ağı yaygınlığı, Fotokopi makinesi servisleri tamir hizmetinin hızlı ve güvenilir olması, kullanılan teknoloji, Fotokopi makinesi garanti süresinin uzunluğu ve bu garanti süresince verimli (hızlı profesyonel servis, malzeme ve ucuz yedek parça maliyeti garantisi) servis verilmesidir. Yoksa sadece ucuz diye Fotokopi makineleri satın almak, ısraftan ve günü kurtarmaktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir.
Şuursuz bir alış verişin zararları ve ülkece ucuz mal alacak kadar zengin olmadığımız hepinizin bilgisi dahilindedir. En azından sağlam bir makine bozuk bir makinadan daha değerlidir.
Diğer taraftan üretici firmanın Tv. ve çeşitli medyada yayınlanan Fotokopi makinesi reklamları da gözünüzü boyamasın.

Dayanıksız ve ucuz veya aldatıcı reklam ürünü Fotokopi makinesi alıp ardından Tüketici mahkemesi ve Tüketici Hakem heyetleri ile uğraşarak kaybedeceğiniz zaman ve para kaybı, Fotokopi makinasını alırken vereceğiniz önem ve zamandan daha fazladır

En önemlisi,makinayı ucuz almak değil,ucuza kopyayı maledebilmektir.

Ürünün satınalma maliyetinden ziyade,kullanım maliyeti önem kazanmaktadır.Hiç bitmeyen yedek parça masrafları,teknik servis masrafları bir süre sonra ürünün ilk alım maliyetini katlamaktadır.EKONOMİ konseptini benimseyen MİTACO ürünleri en uzun ömürlü yedek parça ve toner ile,diğer markalara oranla kopya başı maliyetinizi %70′e kadar varan avantaj sağlamaktadır.

Tüm ürünlerimiz 2 yıl yerinde Garantili olduğu gibi yedek parçaları Fotokopi özelliklerde verilen ömür kadar Garantisi olacaktır.Ömür garantilerinde birçok firmanın bilgi veremediğini göreceksiniz.

Merdaneye yansımayan MİTACO Teknolojisi SERAMİK katkılı toner ile Kağıt sıkışmaları artık sizin için son bulmuş olacaktır.

Tüm ürünlerimizde MİTACO teknolojisi olan developer’siz MİCRO toner sistem ile yüksek kaliteli baskı ve bir kalem maliyetten kurtulmuş olurusunuz.Özellikle Gri tonlamalı baskılarda farkımız açıkca ortaya çıkmaktadır.

Çok çok az atık toner.Atıkla çöpe giden toneriniz artık MİTACO ‘da yok denecek kadar az.

Ürünlerimizin dış dizaynı FA PORSHE otomotiv tasarımcıları tarafından yapılıyor.Böylece çok şık,az kullanım yeri kaplama ve kolay tuşlarla ofis için ideal tipdedir.Birçok tasarım ödülüne sahiptir.

Makinalarımızda holojen lamba yerine florasan ışık kullanılmıştır, bu sayede makinada soğutucu fana ihtiyaç duymaz;makina içine toz çekmemiş olur;bakım çok az ister.

Fotokopi makinaları sürekli servis ile bağı olan ürünlerdir.Bir çok markada karşınızda garantili iken dahi yetkili kurum ve kişiler bulamazsınız, bizde ise Türkiye’nin her yerinde en yaygın servis ağı ve kullanım malzemesi bulabilirsiniz.Garanti ve sonrasında tam müşteri memnuniyetini esas alan markamız tüm sorunlarınıza çözüm bulacaktır.Tüm çalışanlarımızın cep telefonlarından 24 saat ulaşılabilme garantisi veriyoruz.

Piyasada satılan en iyi fotokopi makinesi markası hangisidir ? Her yeni model Fotokopi makinesi iyi midir? Hangi model Fotokopi makinesini almalıyım?
Yeni çıkan bir Fotokopi makinesi özellikleri açısından iyi ve gelişmiş model olsa da bazen eski model bir Fotokopi makinası, yeni makineden çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü çıkabilir. Bu itibarla her yeni model makine iyidir demek mümkün değildir.
Önemli olan Fotokopi makinesini ihtiyaçlarınız doğrultusunda, kullanım süresine, beklentilerinize, garanti şartlarına, yetkili servislerine göre değerlendirmeniz, teknik hususları da değerlendirdikten sonra (örneğin boyutlar, enerji sarfiyatı, üretim teknolojisi vs.) fiyat & verim faydasına göre değerlendirerek alışveriş yapmanızdır.
Fotokopi makinası kullanım bilgilerine, Fotokopi makinesi çeşitlerine, Fotokopi makinesi kullanım kitapçığı, imalat ve teknik özelliklerine göre sınıflandırmanızda fayda vardır.